Ideoita kampanjaan

Kampanjan yleiset tavoitteet

 1. Saada mahdollisimman moni kokeilemaan/harrastamaan vesiliikuntaa kampanjan aikana.
 2. Lisätä uimahallin tunnettuutta harrastuspaikkana kaikille ikäryhmille.
 3. Lisätä yhteistyötä uimahallin ja uimaseuran välillä.
 4. Tehdä yhteistyötä kunnan liikuntatoimen ja koulujen kanssa.

Ideoita kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen


1. Mikä on oman uimahallinne tavoite?
Esimerkiksi:

 • määrällinen tavoite (esim. nuorten osuus, työpaikkaliikkujat)
 • laadullinen (esim. hallihenkilökunnan yhteistyön lisääminen)
 • toiminnallinen (esim. lisää erilaisia tapahtumia ja toimintaa halliin, yhteistyö kunnan liikuntatoimen ja seurojen kanssa)
 • muut tavoitteet

2. Tiedotus ja henkilökunnan sitouttaminen ennen kampanjan alkua

 • Mitkä ovat hallihenkilökunnan roolit ja tehtävät kampanjan aikana?
 • Miten materiaalien näkyvyys ja saatavuus on varmistettu?
 • Miten henkilökunta tiedottaa tulevasta kampanjasta asiakkaita (kuulutukset, sisääntulo, kahvila)?
 • Miten paikallislehti informoidaan kampanjasta ja mitä yhteistyötä sen kanssa voitaisiin tehdä (esim. haastekilpailu, kampanjan aikainen tiedottaminen)

3. Tapahtumien ja kurssien suunnittelu

 • Voiko paikallisen uimaseuran kanssa tehdä yhteistyötä?
 • Yhteistyön käynnistämisessä auttaa Outi Kokko-Ropponen / Suomen Uimaliitto, 044-5490 346 tai outi.kokko-ropponen@uimaliitto.fi
 • Mitä tapahtumia kampanjan aikana järjestetään ja miten niistä tiedotetaan? esim.
 • uintiklinikoita
 • tekniikkakursseja
 • uimakouluja
 • muita tapahtumia esim. kynttiläuinti, vesijuoksutapahtuma jne.
 • Tapahtumista ilmoitetaan uikesaksikuntoon.fi Facebook-ryhmässä. 

4. Kampanjan aikainen toiminta

 • Uitujen metrien kerääminen hallille sopivalla tavalla
 • Aktiivinen tiedottaminen käynnissä olevasta kampanjasta kuulutuksin ja muissa asiakaskontakteissa
 • Tapahtumien ja erilaisen toiminnan järjestäminen
 • Kampanjaa ennen asetettujen tavoitteiden toteutumisen seuraaminen ja kehittämisideoiden kirjaaminen
 • Hauskaa toiminta asiakkaille ja motivoivaa yhdessä tekemistä henkilökunnalle
 • Paikallislehden ajan tasalla pitäminen

5. Kampanjan jälkeen

 • Tulokset ajoissa järjestäjille. (Palaute ja tulokset pyydetään verkkolomakkeella)
 • Tiedotus tuloksista paikallisesti lehdissä ja/tai hallilla.
 • Kampanjan onnistumisen arviointi verrattuna asetettuihin tavoitteisiin, kehittämisideoiden dokumentointi.
 • Palautteenanto kampanjan kehittämiseksi järjestäville tahoille